Huisreglement vv Sterrenwijk

V.V. Sterrenwijk huisreglement

 1. V.V. Sterrenwijk heeft in een aantal huisregels verwoord wat binnen V.V. Sterrenwijk van de bezoekers wordt verwacht en wat u van ons mag verwachten. Bij het betreden van dit pand gelden dan ook de huisregels van V.V. Sterrenwijk en u gaat akkoord met de huisregels opgesteld als hieronder.
 2. Alle aanwijzingen van medewerkers van V.V. Sterrenwijk, die verband houden met de huisregels, moeten direct worden opgevolgd.
 3. Binnen V.V. Sterrenwijk stellen wij het op prijs dat u gebruik maakt van de openbare ruimten, dit geschiedt echter op eigen risico.
 4. Bij V.V. Sterrenwijk gaan wij respectvol met elkaar om en is het dan ook verboden om beledigingen te uiten of discriminerende opmerkingen te maken.
 5. Voor het handhaven van de rust in de directe omgeving van V.V. Sterrenwijk is het niet toegestaan om geluidsoverlast te veroorzaken.
 6. Bij V.V. Sterrenwijk gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord of gebaar (handeling), onze bezoekers en medewerkers seksueel te intimideren.
 7. V.V. Sterrenwijk dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving, zwak alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 16 jaar en sterke drank wordt niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van V.V. Sterrenwijk u een legitimatiebewijs te tonen.
 8. Om de sfeer tijdens het verblijf niet negatief te laten beïnvloeden wordt er bij het vermoeden van dronkenschap geen alcohol aan de desbetreffende persoon geschonken.
 9. Tijdens uw aanwezigheid maakt u gebruik van eigendommen van V.V. Sterrenwijk en derden, het is verboden om diefstal of vernielingen te plegen.
 10. Om de rust, orde en veiligheid binnen V.V. Sterrenwijk te bewaken, is het verboden om geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.
 11. Om u en uw familie, vrienden en kennissen een aangenaam verblijf te kunnen bieden, is het verboden om drugs of wapens te bezitten, te gebruiken of te verhandelen.
 12. V.V. Sterrenwijk stelt haar locatie niet voor andere doeleinden ter beschikking dan in ons beleid vastgesteld, het is daarom verboden om goederen te verhandelen of te helen.
 13. De medewerkers van V.V. Sterrenwijk waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht eventuele aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 14. V.V. Sterrenwijk waakt over haar en uw eigendommen doormiddel van cameratoezicht. Deze beelden kunnen op aanvraag worden bekeken door leden van het bestuur of de politie.
 15. Laat uw eigendommen op de locatie van V.V. Sterrenwijk en in uw auto niet onbeheerd achter. V.V. Sterrenwijk is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van uw eigendommen. Parkeren, zowel op de parkeerplaats als in de omgeving van V.V. Sterrenwijk, geschiedt op eigen risico.

Het overtreden van de huisregels of het niet opvolgen van aanwijzingen kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot de openbare ruimten van V.V. Sterrenwijk.

Sancties op de overtreden huisregels worden opgelegd door het bestuur van V.V. Sterrenwijk. Van misdrijven wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.